Er det galt at det norske folk har så mye gjeld?

Jeg skal prøve å holde meg kortfattet rundt dette spørsmålet, men noen ting er viktig å få med, så jeg er ikke sikker på at det kommer til å bli så veldig kort allikevel. Sitter egentlig og leser til økonomieksamen, noe som betyr at det er litt vanskelig å få til en skikkelig kronikk her nå (men er vel kanskje også litt av grunnen til at jeg orker å skrive om gjeld og økonomi på internett).

Er det så ille med all denne gjelden?

Ja, fordi gjeld skal betales i fremtiden. Man må med andre ord ha høy fremtidig inntekt for å betjene fremtidige forpliktelser. Når bankene låner ut penger, så tenker de på utsiktene til fremtidig inntekt, og hvis det er positive utsikter til fremtiden, så låner de ut mer. Dette har vist seg å slå feil gang, på gang, på gang og historien er full av bank- og boligkriser. Det siste kommer som regel før det første.

Det er mange ting som kan skje, f.eks. kan renten stige. I dag klarer ikke 1/5 lånetakere en rente på over 5 %. (e24.no/makro-og-politikk/hver-femte-laantaker-taaler-ikke-rente-over-5-prosent/20131134 )- Norge kan ikke styre renten sin selv. Vi må følge etter de internasjonale sentralbankene av hensyn til handelsbalanse og valutakurser mot våre viktigste handelspartnere.

En annen ting er at det kan komme et sjokk i økonomien som gjør at arbeidsledigheten stiger. Da er det svært mange som ikke vil klare å betjene gjelden sin.

Det er først ved renteøkning, økt arbeidsledighet (eller et annet sjokk som fjerner tilliten til at man får økte fremtidige inntekter (ie: økonomisk vekst i samfunnet)) at ting kollapser. Det som skjer da er at 1) bankene blir motvillige til å låne ut mer, fordi de ikke har tro på at folk har evne til å betjene gjelden og 2) at folk ikke har tro på at inntekten er høy nok til å låne såpass mye.

Dette hemmer gjeldsveksten og dermed boligprisene (når gjelden til husholdningene øker, så øker også boligprisene, og dette er grunnen til at både gjeldsbyrden og boligprisene i Norge er på et rekordnivå i dag).

Boligprisene begynner da å gå nedover, og alle som vil kjøpe setter seg på gjerdet i påvente av lavere priser. Etterspørsel blir mindre og boligprisene faller ytterligere. Mange kan ikke selge boligene sine, for da må de realisere store tap og disse må refinansieres med enda høyere renter (fordi man ikke har et panteobjekt eller egenkapital til å sikre gjelden). Hvis disse mister jobben så er de basically fucked.

Bankene som har stillt sikkerhet i boligene får balansen sin sterkt redusert, og de har da ikke dekning for den kapitalen de er pålagt å ha. Dette skaper mistillit i interbankmarkedet, så mange banker blir insolvente og går overende. Staten må da baile dem ut, og det svekker videre tilliten til fremtidig vekst. Når staten må baile ut banksektoren, så er det skattebetalerne som må betale dette med høyere fremtidige skatter. Det innebærer at investorer blir mindre villige til å investere, fordi de forventer høyere skatter i fremtiden.

Dette er kort sagt grunnen til at jeg ikke synes bolig er en god investering i dag. Jeg ser ingen indikasjoner på høy fremtidig økonomisk vekst i Norge. Vi står foran en kostbar eldrebølge. Oljeproduksjonen går nedover. Vi har enormt med trygdede. Vi har enormt med byråkrati. Vi har for høye lønninger og produktiv virksomhet blir outsourcet.

Nedsiden er, etter min mening, langt større enn oppsiden.

Jeg lever under evne, bor grisebillig i slummen og sparer masse penger nå, for når det korrigerer, så kommer jeg til å ta opp masse gjeld for å kjøpe boliger og leie ut til alle de som handlet hodeløst og satte seg i dyp gjeld nå.