Norske selskaper som har betydelig virksomhet, eiendeler eller gjeld i USA, kan potensielt søke konkursbeskyttelse der. Det avhenger av selskapets juridiske tilstedeværelse i USA og hvorvidt det amerikanske konkursrettsystemet har jurisdiksjon over selskapet og dets gjeldsforpliktelser.

Hvis et norsk selskap har en datterselskap, en filial eller annen betydelig forretningsforbindelse i USA, kan det være mulig å søke konkursbeskyttelse under amerikanske konkurslover. Det er viktig å merke seg at denne prosessen kan være kompleks, og det anbefales å konsultere en advokat med ekspertise i internasjonal konkursrett for å få veiledning om spesifikke forhold og muligheter.

Hva er de mest vanlige typene konkursbeskyttelse i USA?

De mest vanlige typene konkursbeskyttelse i USA er regulert under ulike kapitler i den amerikanske konkursloven:

  1. Kapittel 7: Dette kapittelet er kjent som «liquidation bankruptcy» og kan benyttes av både enkeltpersoner og virksomheter. I denne prosessen selges eiendelene til skyldneren, og provenyet brukes til å betale kreditorene. Etter at eiendelene er solgt og gjelden er tilbakebetalt så langt som mulig, blir eventuelle gjenværende gjeld vanligvis slettet.
  2. Kapittel 11: Dette kapittelet er kjent som «reorganization bankruptcy» og er hovedsakelig for virksomheter, men kan også benyttes av enkeltpersoner med betydelig gjeld. Under Kapittel 11 får skyldneren tid og mulighet til å reorganisere og restrukturere sin gjeld, samtidig som virksomheten fortsetter å operere. En restruktureringsplan utarbeides og må godkjennes av kreditorene og konkursretten.
  3. Kapittel 13: Dette kapittelet er kjent som «wage earner’s bankruptcy» og er for enkeltpersoner med regelmessig inntekt. Under Kapittel 13 kan skyldneren utarbeide en plan for å betale tilbake gjelden over en periode på 3-5 år. Dette gjør det mulig for skyldneren å beholde eiendeler, som et hjem eller en bil, så lenge betalingene etter planen opprettholdes.

Disse er de mest vanlige typene konkursbeskyttelse i USA, men det finnes også andre kapitler i konkursloven som dekker spesifikke situasjoner, som Kapittel 9 (for kommunale enheter) og Kapittel 12 (for familiebønder og fiskere).

Hvilke norske selskaper har fått konkursbeskyttelse i USA?

her er noen eksempler på norske selskaper innen olje- og gassindustrien som har søkt konkursbeskyttelse i USA:

  1. Seadrill Ltd – Som nevnt tidligere, søkte dette offshore bore- og serviceselskapet konkursbeskyttelse under Kapittel 11 i 2017 og igjen i 2021.
  2. Seadrill Partners – Datterselskapet til Seadrill Ltd, søkte også konkursbeskyttelse under Kapittel 11 i USA i 2020.
  3. Ocean Rig UDW – Dette dypvannsbore-selskapet søkte konkursbeskyttelse under Kapittel 15 i USA i 2017 for å få støtte i å restrukturere sin gjeld.
  4. Pacific Drilling – Dette norske selskapet, som spesialiserer seg i høy-spesifikasjon dypvannsboring, søkte konkursbeskyttelse under Kapittel 11 i 2017 og igjen i 2020.
  5. Paragon Offshore – Et bore- og serviceselskap, søkte konkursbeskyttelse under Kapittel 11 i 2016.
  6. Norwegian Air Shuttle ASA – I desember 2020 søkte Norwegian konkursbeskyttelse under Kapittel 15 i USA som en del av sin omfattende restruktureringsprosess. Kapittel 15 i den amerikanske konkursloven gir en mekanisme for utenlandske selskaper å få anerkjennelse og beskyttelse fra amerikanske domstoler mens de gjennomgår en restruktureringsprosess i sitt hjemland eller andre jurisdiksjoner.