Siste utleieprisoversikt fra Utleiemegleren for desember 2013 viser at det nå i snitt koster 8 460 kroner per måned å leie en 1-roms leilighet i Oslo. Dette er en oppgang på 2,7 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 4,6 prosent. 

For året 2013 sett under ett, ble snittprisen for å leie en 1-roms leilighet i Oslo 8 239 kroner per måned. Dette er en oppgang på 2,06 prosent.

I snitt kostet det 10 975 kroner å leie en 2-roms leilighet i Oslo i desember 2013, dette er en nedgang på 3,4 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 1,0 prosent.

For året 2013 sett under ett, ble snittprisen for å leie en 2-roms leilighet i Oslo 10 988 kroner per måned. Dette er en oppgang på 2,68 prosent.

En 3-roms leilighet i Oslo koster nå i snitt 14 362 kroner å leie i måneden. Dette er en oppgang på 3,4 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 1,7 prosent.

For året 2013 sett under ett, ble snittprisen for å leie en 3-roms leilighet i Oslo 13 951 kroner per måned. Dette er en oppgang på 0,74 prosent.

– Det har vært et spesielt år i utleiemarkedet preget av rekordmange leiligheter i markedet. Dette har ført til at det har vært mye å velge i for de gode leietakerne. Selv i sommermånedene uteble det «store trykket» i markedet, sier daglig leder for Utleiemegleren Frogner, Geir Skogheim. 

Samtidig er det alltid noen utleieboliger som er mer populære enn andre.

– Det er de små, sentrale leilighetene med god standard som er de desidert mest attraktive i markedet, og det er de som fortsetter å øke i pris, sier Skogheim.

Tenden med flere ledige utleieboliger og lavere husleie har vært det som har satt sterkest spor i det norske utleiemarkedet i 2013.

– Vi så dette allerede tidlig i sommer. Begrunnelsen er sammensatt og komplisert, men de mest åpenbare forklaringene er de store faktorene som påvirker tilbud og etterspørsel i dette markedet, sier kommunikasjonssjef Nikolaos Farmakis i Utleiemegleren.

– Disse faktorene er mindre arbeidsinnvandring, flere ferdigstilte nybygg og et stort antall som ikke får solgt sine boliger til ønsket pris og setter disse midlertid i utleie, fortsetter Farmakis.

Godt nytt

For bransjen er dette godt nytt. Det betyr ar leietagerne får flere utleieboliger å velge mellom og at leietagerne slipper å føle seg tvunget til å velge de dårligste utleieboligene.

– Dette betyr heving av standardene på utleieboligene og at leietagerne får mer makt, nå kan de si nei og gå videre. Det er bra, sier Farmakis. 

Utleieinvestorene har vært rolige i 2013, men i den siste tiden har de begynt å røre på seg.

– Investorene har vært fraværende i markedet i år fordi prisene, spesielt på nye boliger, har vært høye. Vi ser tegn på at de nå er på vei tilbake da prisene er mer presset i salgsmarkedet, og man sliter med å selge leiligheter i nymarkedet, forklarer Skogheim.

I 2013 fortsatte også trenden der urovekkende mange vi kredittsjekker har betalingsanmerkninger, legger han til.

Bor trangere i 2014

– 2014 tror vi blir ganske likt som 2013 med små endringer i utleieprisen. Det blir jevnt trykk i markedet, og bra et tilbud av utleieboliger, sier Skogheim.

Leietagerne er også flinkere til å tenke mer kreativt for å kutte kostnader. Ulike former for bokollektiv er et godt eksempel på dette.

– Leietagerne må venne seg til å bo «trangere», og vi vil nok se flere eksempler der for eksempel 2 par velger å leie en 3-roms i stedet for hver sin 2-roms. Dette er en trend som vil vokse seg sterkere for hvert år, sier Skogheim.

Et ønske for det nye året er økt bevissthet blant leietagerne på hvilke rettigheter og plikter de har som leietagere.

– Vi ser alt for mange utleiere som surrer med regelverket og setter opp kontrakter fulle av feil som legger for mye plikter på leietagerne og tar fra dem viktig beskyttelse, spesielt i forhold til vern mot urettmessig oppsigelse. Problemet er at begge parter tror at dette er helt greit. Det er det ikke, sier Farmakis.

– Det beste hadde vært om leietagerne hadde satt foten ned og satt krav til utleierne – som de fulgte, sier Farmakis.

Trondheim:

I snitt kostet det 10 562 kroner å leie en 2-roms leilighet i Trondheim i desember 2013, dette er en nedgang på 3,8 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 7,8 prosent.

For året 2013 sett under ett, ble snittprisen for å leie en 2-roms leilighet i Trondheim 10 510 kroner per måned. Dette er en oppgang på 9,41 prosent.

– Vi har hatt et jevnt tilsig av utleieboliger og stigende leiepriser.  Vi merker oss at flere firmakunder ønsker å leie boliger til sine ansatte. Etterspørselen etter små leiligheter med sentral beliggenhet har derfor vært økende, sier daglig leder for Utleiemegleren Trondheim, Marianne Wallin.

– På bakgrunn av rekordmange boliger annonsert nå i desember, ser vi for oss at det vil bli en rolig start på 2014, men at det trykket som vanlig vil bygge seg opp igjen mot slutten av januar. Vi ser for oss en jevn, men noe lavere stigning i leieprisene utover året, legger hun til.

Stavanger:

I snitt kostet det 11 560 kroner å leie en 2-roms leilighet i Stavanger i desember 2013, dette er en oppgang på 2,1 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 16,1 prosent.

For året 2013 sett under ett, ble snittprisen for å leie en 2-roms leilighet i Stavanger 12 064 kroner per måned. Dette er en nedgang på 0,88 prosent.

– Etter finanskrisen i 2008 hadde vi en liten nedgang i leieprisene. Men fra en bunn i 2009 og fram til 2012 har vi sett at leieprisene har økt med over 25 prosent i vår region. 2013 har vært et år der denne trenden har snudd. Vi har sett en nedgang i leieprisene for 2 roms med rundt 2 prosent og for 3 roms med rundt 4,5 prosent sammenlignet med 2012. Det har vært generelt vært flere ledige boliger til leie, og det har tatt noe lengre tid å finne leietager, sier daglig leder for utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge.

– Men en ting som er sikkert, er at vår region fortsatt preges av et næringsliv i sterk vekst. Det er stor etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft, og det flytter stadig nye folk til regionen som trenger et sted å bo. Vi tror 2014 vil være et år der leieprisene vil stabilisere seg. Det vil si et år der det blir balanse i tilbud og etterspørsel i leiemarkedet som igjen kan danne grunnlaget for videre vekst i årene som kommer deretter, legger Hauge til.

Romerike:

I snitt kostet det 9 472 kroner å leie en 2-roms leilighet på Romerike i desember 2013, dette er en oppgang på 1,0 prosent sammenlignet en måned tilbake. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 16,5 prosent.

– Året 2013 har vært et år hvor utleieprisene har vært stadig økende på Romerike.  Noe avtagende vekst de siste to månedene. Det kan være sesongen, men også et signal for 2014.

Det er bygget en del nye boliger særlig på Jessheim, Lørenskog og Strømmen. Dette er med på å gjøre tilbudet bedre, noe som trengs i dagens marked, sier dalig leder for Utleiemegleren Romerike, Karsten Olsen.

– Vi ser at det har vært mange som har investert i utleieleiligheter på Romerike i 2013 og jeg tror det er mange som ser at trykket rundt Oslo sprer seg til Nedre Romerike. Det bygges mange boliger som er ferdigstilt i 2014. Jeg tror det blir en fortsatt svak vekst i leieprisene og kanskje kommer det til å bli noen flere leietakere på markedet i starten av året siden salgsmarkedet er noe ustabilt, legger Olsen til.

Bærum:

I Asker og Bærum er prisene svakt økende.

– I Asker og Bærum har vi igjen opplevd en svak økning i husleieprisene totalt sett for året, men året har vært preget av noen flere rolige perioder enn tidligere. Vi har stor etterspørsel etter større objekter, spesielt i sommermånedene, og opplevde flere ganger at vi hadde for få objekter å tilby våre potensielle leietakere. Dette håper vi snur i 2014, sier dalig leder for Utleiemegleren Asker og Bærum, Tom Anders Andersen.

– Med et litt usikkert salgsmarked foran oss, så spår jeg at vi får et år preget av mye utleie. Vi ser en del likheter til hvordan markedet var i 08/09. Det vil være folk som skal leie ut boligene sine fordi de ikke får solgt eller ønsker å avvente med salg, og det vil være mange som ønsker å leie en bolig inntil markedet stabiliserer seg igjen, legger Andersen til.

Bergen:

I snitt kostet det 12 636 kroner å leie en 3-roms leilighet i Bergen i desember 2013, dette er en nedgang på 1,3 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 0,8 prosent.

– Normalt sett øker etterspørselen etter leieboliger nokså kraftig i januar. Dersom man vet at man trenger leiebolig fra tidlig i 2014, kan det derfor kanskje være lurt å leie noe nå som markedet er litt roligere, sier daglig leder for Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove.

– Vi ser også at en del personer som har forsøkt å selge boligen sin i høst uten å oppnå en pris de er fornøyde med nå velger å leie ut boligen isteden. Dermed er det relativt mange boliger til leie, noe som helt sikkert er medvirkende til at det er noe færre interessenter til hver bolig og at leietakerne er prisbevisste for tiden, legger Hove til.

Drammen:

Utleieprisene i Drammen er stabile.

I desember har leieprisene holdt seg stabile i Drammen. Tilbudet av boliger til leie i desember har vært rekordhøyt i forhold til de andre månedene i år.

– Det er nå over 100 boliger for leie på finn.no i Drammen. Dette er langt mer enn det som skulle være høysesongen i år, det vil si sommermånedene. Dette skyldes først og fremst usikkerheten som preger salgsmarkedet. Flere velger å leie ut når boligprisene er på vei ned eller man ikke for solgt boligen. Besøket på visningene har tatt seg noe opp siden forrige måned. I og med utbudet fortsatt er stort så er markedet veldig selelektivt. Riktig pris i forhold til beliggenhet og standard er nøkkelen for å få leid ut boligene, forklarer daglig leder for Utleiemegleren Drammen, Eivind Sveen.  

Utleiemarkedet for året 2013 i Drammen har vært preget av få topper og lite sesongsvingninger. Med 2014 rundt neste sving går vi inn i et spennende år når det gjelder leiemarkedet i Drammen.

Daglig leder Eivind Sveen i Utleiemegleren Drammen spår et godt marked i starten av året, med at markedet vil bli mer stabilt ut over året.

– 2014 vil nok fortsette trenden fra slutten av 2013, med et ekstra stort utbud av boliger. Dette vil gi seg utslag i leieprisene også. Man kan ikke forvente den store prisstigningen i 2014 på leieprisene. I 2014 vil nok leieprisene holde seg stabile, sier Sveen.