Å få et lån kan være svært komplisert på grunn av de ulike faktorene som spiller inn. Det er godt mulig at du har en god historikk hos banken din og har vært flink til å betale alle regninger i alle år, men tror du virkelig at det er det eneste som avhenger om du får lån eller ikke?

Følgende er en liste over ting du aldri visste kunne være en faktor for lån.

Mer enn to adresser over de to siste årene

Bankene ønsker å gi lån til dem de betrakter som stabile – ikke bare økonomisk, men også i resten av livet sitt. Noen som flytter ofte kan virke ustabile i den nåværende livssituasjonen. I tillegg kan flytting føre til en usikker arbeidssituasjon og usikkerhet rundt om du kan stille bolig i sikkerhet i fremtiden.

Usikker arbeidssituasjon

Å ha mer enn to jobber i de to siste årene kan føre til at banken stempler deg som en høyrisiko-kunde. En bank ønsker å gi sine lån til en søker som ikke kommer til å bytte jobb i tide og utide og med det kanskje stå i perioder uten fast inntekt.

Tro meg; banken er svært opptatt av arbeidssituasjonen din når du søker lån. Spesielt om du skal ha forbrukslån.

Overtidsbetaling

Overtidsbetaling kan høres ut som noe en bank ville foretrekke, men det er faktisk det motsatte. Overtidsbetaling gjør bankene skeptiske og det skyldes det faktum at det kan settes i sammenheng med at du er nødt til å jobbe mye ekstra for å få endene til å møtes.

Om du da skaffer deg et lån vil du kanskje ikke gidde å jobbe ekstra, noe som går ut over nedbetalingen av lånet. Bankene ønsker å gi sine lån til de med konsistente inntekter.

Økende restriksjoner og hardere marked

Med økende restriksjoner og høyere forventninger fra bankene er kredittverdighet viktigere i dag enn det noensinne har vært. Alle disse faktorene kan avgjøre om du får en godkjennelse eller et avslag på ditt neste lån. Så det er viktig å sette seg inn i alt som kan bikke søknaden i din retning og bøye seg etter bankens spilleregler.

Jeg vil anbefale deg å søke på flere lån samtidig dersom du er usikker på at du oppfyller kravene. Du har mulighet til å avslå de med dårligst effektiv rente og bare godta det lånet du selv ønsker når alt er fylt ut.