Her er 10 vanlige spørsmål om boliglån. Disse spørsmålene bør du diskutere med din bank eller boliglån, slik at du kan sammenligne lånene og finne det boliglånet som er best og billigst for deg.

Hvor mye penger kan du låne til boligen?

Du kan som regel ikke låne penger til å dekke hele kjøpesummen dersom du skal kjøpe selveierbolig. 

Hva er fordelene og ulempene med boliglånet?

Før du inngår avtale om boliglån eller prioritetslån, må lånetilbyderen din informere deg om fordeler og ulemper ved de lånetypene som er aktuelle for deg.

Fordelene og ulempene kan være svært ulike, for eksempel i forhold til pris, betingelsene for å ta opp og tilbakebetale boliglånet og fleksibiliteten i løpet av lånet. Spør låneleverandøren din om en sammenligning av fordeler og ulemper ved ulike boliglån.

Hvilke betingelser har du dersom du ønsker å betale ned boliglånet tidlig?

Når du tar opp et boliglån forplikter du deg til vilkårene og metodene for tilbakebetaling av lånet og innløsning. Det kan senere koste deg ekstra hvis du for eksempel ønsker å nedbetale boliglånet før avtalt tid. Det er forskjell på vilkår og metoder for tidlig innløsning. Derfor bør du spørre låneleverandøren din om og hvordan et boliglån kan kanselleres eller nedbetales før du forplikter deg til det.

Hvilke muligheter og kostnader er det dersom du ønsker å endre boliglånet?

Dersom markedet, renten eller din økonomiske situasjon endres i løpet av lånets løpetid, kan du i spesielle situasjoner høste overskudd ved å legge om et boliglån. Konvertering gjøres vanligvis ved å forlenge løpetiden, konvertere til en annen lånetype, konvertere opp når rentene stiger eller konvertere ned når renten faller. Få informasjon fra leverandøren din om muligheter og pris på omlegging av boliglånet i løpet av løpetiden før du tar opp lånet, da disse betingelsene varierer mellom lånetyper og tilbydere.

Hvilke alternativer har du for fleksibel tilbakebetaling?

Før du binder deg til boliglån bør du avklare med leverandøren din om du kan få muligheten til å betale tilbake lånet ditt fleksibelt, d.v.s. betale ned boliglånet med et høyere eller lavere beløp. Dette kan for eksempel bli aktuelt dersom inntekten, formuen eller utgiftene dine endres vesentlig i løpet av lånet.

Hvilke alternativer har du for å sikre boliglånet?

Fra du får tilbud på lånet ditt til det tas opp, kan renten endres. Når renten endres, endres også obligasjonskursen. Derfor kan du risikere at boliglånet ditt faller i verdi i den perioden, slik at du får mindre betalt enn forventet. Risikoen for at lånet faller i verdi gjelder kun fastrentelån (obligasjonslån). Dette kan du beskytte deg mot med kurssikring. Her betaler du for å låse renten på lånet ditt, slik at lånet ikke endrer seg i verdi i perioden mellom tilbud og opptak, uavhengig av utviklingen i renten.

Tar du i stedet opp et rentetilpasningslån, kan du risikere at renten stiger i perioden fra tilbudet gis til lånet tas opp.

Spør lånetilbyderen din om dine muligheter, pris, fordeler og ulemper ved sikring, da det avhenger av hvilken type lån du tar opp.