Andelsboliger vs selveierboliger vs utleieboliger? De har hver sin fordeler og ulemper. Så hva bør du velge? Hva trekker opp og hva trekker ned? Få hjelp til å svare på dine spørsmål om boligtypene her.

Hvilke rettigheter har jeg?

Eie

Med skjøte på din selveierbolig blir du juridisk eier av boligen, og du har dermed full kontroll over selve boligen. Eier du leilighet, eier du selve boligen, men eiendom og grunn eies i fellesskap

Borettslag

Med en andelsbolig eier du ikke boligen som sådan, men heller et andelsbevis, som gir rett til å bruke en av boligene i andelslaget.

Utleie eiendom

En utleiebolig gir deg ikke mer kontroll over eiendommen enn hva leiekontrakten tillater.

Hvilke økonomiske forpliktelser har jeg?

Eie

Eier du en leilighet er du med i et driftsfellesskap i eierforeningen. Derved må du løpende betale kostnader for vedlikehold av eiendommen. Har foreningen felles formue eller lån til for eksempel vedlikehold, får du også del i dette.

Borettslag

Du blir medlem i samvirkelaget, og derfor overtar du også en andel av samvirkets sparepenger. Siden andelslagets eierskap til eiendommens andelsboliger er finansiert med boliglån , er du også en del av dette økonomiske fellesskapet og overtar en del av gjelden. Du bør derfor alltid sjekke størrelse og type gjeld i et andelslag før du kjøper.

Utleie eiendom

Som leietaker må du betale fast husleie og forbruk samt depositum til utleier.

Hva må jeg betale i driftskostnader?

Eie

I tillegg til eget forbruk betaler du, dersom du har leilighet, for fellesutgiftene til eierforeningen – f.eks driftsutgifter, vedlikehold og ev. sparing eller innbetaling på felleslån. Som boligeier er du selv ansvarlig for vedlikeholdet av selve boligen, og i leiligheter interiøret.

Borettslag

I tillegg til eget forbruk betaler du for fellesutgiftene i borettslaget – den såkalte boligskatten. Det kan for eksempel bestå av driftsutgifter, vedlikehold og besparelser for utvendig vedlikehold (f.eks. nytt tak). Det består også av innbetalinger for felleslånene som samvirkelaget har tatt opp for å finansiere foreningen. Som sameier er du ansvarlig for å vedlikeholde interiøret i leiligheten.

Utleie eiendom

Du betaler for forbruk. Utleier har ansvar for å holde leiligheten ren, men du og utleier kan avtale at du som leietaker er ansvarlig for innvendig vedlikehold dersom penger til innvendig vedlikehold ikke belastes over husleien.

Hva er mine finansieringsmuligheter?

Eie

Du kan ta opp boliglån for å finansiere din egen bolig med inntil 80 % av kontantverdien. Disse lånene er ofte de billigste på markedet, og du har mulighet til å velge mellom ulike typer lån som passer deg best.

Borettslag

Du kan ta opp et andelsboliglån, som typisk har høyere rente enn lån til selveierbolig. Et andelsboliglån er et vanlig banklån, og renten er derfor ikke fast men kan endres fortløpende.

Utleie eiendom

Du må ikke binde et stort beløp i eiendommen.

Hvordan er prisen på boligen dannet?

Eie

Markedet bestemmer prisen på en selveierbolig, og du kan derfor selge til høystbydende. Priser mellom borettslag er enkle å sammenligne. Prisen for selveierboliger er ofte høyere enn for andelsboliger.

Borettslag

Andelsboliger har maks salgspris. Prisene kan settes ut fra enten anskaffelsessummen, en verditakst eller den offentlige eiendomsvurderingen. Dette kan gjøre sammenligningen av andelsboliger vanskeligere. Prisen for en andelsbolig er ofte lavere enn en selveierbolig.

Utleie eiendom

Prisen på en utleiebolig er markedstilpasset.

Hva er skattevilkårene mine?

Eie

Som boligeier skal du betale skatt i form av eiendomsverdiskatt og grunnskatt. Du kan få fradrag for renter og bidrag på boliglånene dine i banken.

Borettslag

Du slipper å betale eiendomsverdiskatt, og eiendomsskatten betales gjennom foreningen. Du kan få rentefradrag for andelsboliglånet ditt, men du kan ikke få rentefradrag for andelslagets boliglån.

Utleie eiendom

Som leietaker er det ingen spesielle skatteforhold du bør tenke på.

Hvilken frihet og begrensninger har jeg?

Eie

Ditt handlingsrom i forhold til utleie og utbedringer av boligen er stort, og handelsprisen er gratis. Men skal du selge boligen er du avhengig av å kunne få den prisen du ønsker.

Borettslag

Ditt handlingsrom i forhold til utleie og større utbedringer kan være begrenset av samvirkets vedtekter. Salgsprisen er ikke gratis.

Utleie eiendom

Du har frihet til å flytte fra boligen uten å måtte bekymre deg for et salg, så lenge du overholder oppsigelsesfristen som er angitt i leiekontrakten.

Hvilken effekt har boligtypen på formuen min?

Eie

Eierboligen kan fungere som sparing for deg dersom du betaler ned på boliglånet og leiligheten holder sin verdi, eller verdien øker. På den annen side kan det være nødvendig å ta opp store lån for å finansiere en selveierbolig som setter deg i gjeld.

Borettslag

Andelsboliger kan fungere som besparelser, men prisutviklingen, og dermed muligheten for verdiøkning, er underlagt flere begrensninger enn selveierboliger. Verdiøkningen på andelsboliger er ofte svakere enn på selveierboliger. Boligskatten er derimot ofte relativt billig i eldre foreninger, og prisen for andelsbevis er lavere enn for en selveierbolig. Dette vil redusere gjelden din.

Utleie eiendom

Over tid blir utleieformen den dyreste boligformen, fordi du ikke har mulighet til å bruke boligen som sparing.