Inga Marte Torkildsen og forbrukslån

Det kommer med jevnlige mellomrom en del politiske innspill fra forskjellige politikere på hvordan bankene skal opptre på privatmarkedet i Norge. De aller fleste omhandler styringsrente og nasjonalbanken, men Inga Marte Torkildsen (SV) har ved et par anledninger vært ute og rettet pekefingeren sin mot forbrukslån og kredittkort.

Les mer: Inga Marte Torkildsen (Wikipedia)

Grunn?

Alt for hissige markedsføringskampanjer som føres.

Inga Marte Torkildsen mener at de kampanjene som kjøres på internett er med på å få det norske folk til å ta opp enda mer lån og sette seg i enda større gjeld enn hva som hadde vært tilfelle dersomdet hadde blitt satt restriksjoner på hva man kunne reklamere for.

Et forslag som allerede har blitt festet til lovverket er påbudet om opplysning av effektiv rente når man reklamerer for forbrukslån. Det skal ALLTID være med av ganske åpenbare årsaker. Tidligere var det jo «helt Texas» i markedsføringen da alle fikk lov til å skilte med alt mulig for å tiltrekke seg lånekunder.

Vi kan i hvert fall foreløpig slå fast at det å strupe finansindustrien med denne type tiltak ikke har slått helt an og at det blir en veldig stor omvelting for en veldig stor gruppe i det private næringslivet dersom forslaget går igjennom på Stortinget.