Strategier for å lykkes med aksjer

Det er viktig å legge noen strategier dersom du skal lykkes på aksjemarkedet. Selv har jeg holdt på med aksjer et par år nå, og vil nødig kalle meg noen ekspert – men jeg går solid i pluss som følge av varierte taktikker og gode (heldige?) investeringer.

Grådighet og is i magen er vel to ting du trenger for å lykkes på aksjemarkedet. Frykt gjør at du kjøper og selger aksjer på feil tidspunkt. Du selger en nedadgående aksje i frykt for at selskapet skal gå konkurs, mens du aldri selger en oppadgående aksje i grådighet – i og med at du tenker at veksten aldri stopper.

Slike feil bør man unngå når man kjøper og selger aksjer.

Invester kun hva du har råd til

Før du går inn i  aksjehandel på nettet må du huske på den gamle visdom som advarer mot å investere større mengde penger enn du har råd til å tape. Dette er jo den grunnleggende regelen i aksjehandel som jeg ikke kan få understreket godt nok.

Men spørsmålet er; hvorfor skulle du tape penger?

Om du følger gode strategier samt gjør research om firmaene du inveisterer i så skal du ikke trenge å tenke på å tape penger på aksjer.

Betydning av å utforme en strategi

En aksjehandelsstrategi er en slags slagplan som diagrammer ut hvordan du skal lykkes ved å investere i aksjemarkedet og skaffe maksimal profitt ut i fra investeringsbeløpet ditt. De mest populære aksjehandel strategier er: daytrading, swing og langsiktig investering.

Daytrading

Daytrading innebærer kjøp og salg av aksjer på samme dag. Daytrading blir gjennomført for å utlede umiddelbare fordeler fra aksjekursens svingninger mens børsdagen utfolder

Det kan være tøft å komme inn på aksjemarkedet uten å ha satt en klar strategi først.

seg. Målet med daytrading er at på slutten av dagen skal du ha gjort en grei fortjeneste uten å ha eid noen aksjer i en lengre periode. Daytrading er en svært risikofylt virksomhet og er ikke for nybegynnere samt folk med svakt hjerte.

Et eneste dårlig trekk når man daytrader, og så er du knust økonomisk.

Online daytrading har blitt en av de mest kraftige verktøyene for å gjøre raske penger i USA, selv om økonomien har vært svak i de siste årene.

Du trenger for å utvikle tekniske og fundamentale strategier for å avgjøre nøyaktig når du skal kjøpe og selge aksjer.

Du må også vite hvor mye du skal diversifisere din portefølje og styre risikoen ved å spre investeringene dine. Megleren er alltid tilgjengelig for å gi deg den kritiske veiledningen når du trenger det.

Swing-trading

Swing-trading betyr å utarbeide strategi for å ta fordel av korte prissvingninger i sterkt tendenserende aksjer. I swing-trading kjøper du når trenden er oppadgående og selger når trenden er nedadgående. Denne typen strategien går egentlig bare på å følge trendene i markedet slik at man satser på at trendene holder seg gående så lenge som mulig.

Swing-trading er en tryggere og bedre strategi for å tjene penger enn daytrading. Du får fordelene med daytrading uten lidelsen og spenningen ved å måtte observere prisbevegelser hvert minutt aksjemarkedet er oppe.

Som en swing-handelsmann utvikler du strategien ved å holde på porteføljen din i flere dager – noen ganger også uker mens du ser trenden spille ut. Swing-trading er også kjent som «momentum-investering» fordi du handler med aksjer som flytter seg stort over relativt korte tidsperioder.

Swing-trading er en god strategi for nye aktører samt deltidsinvestorer i aksjehandel. Det kan også være greit å vite at det hos noen banker blir tatt gebyrer for å kjøpe og selge aksjer, så daytrading blir kanskje litt utelukket med mindre man snakker om veldig store summer.

Langsiktige investeringer

Den aller sikreste og mest vanlige metoden å handle med aksjer på er gjennom langsiktige investeringer. Det innebærer å ta en posisjon i en aksje med et mål om å holde på den for en fastsatt periode – som kan variere fra noen dager til måneder eller enda lenger.

Som en langsiktig investor på aksjemarkedet vil du ikke være plaget av kortsiktige svingninger hos bedriftene.

En viktig strategi som langsiktig investor er å identifisere trendene i aksjemarkedet og kjøpe de aksjene som har en oppadgående trend. Når du identifiserer trenden, kan du ta din posisjon, ri momentum av trenden og lukke din posisjon så snart du oppdager reversering i trenden.